Konsten följer en röd tråd i Rimnersbadet

Bubblor, vatten som skvätter och geometriska former. Den konstnärliga utsmyckningen i Rimnersbadet följer en röd tråd. Konsten hänger också ihop med färgsättningen i badhuset, vilket syns i både mosaik och andra installationer.

Hopptornsväggen i Rimnersbadet är smyckad med mosaik i olika blå nyanser

Hopptornsväggen inne i Rimnersbadets 50-metersbassäng är utsmyckad med mosaik av konstnär Eva Beierheimer.

Rimnersbadet är Uddevallas nya, stora simanläggning som är byggd för att klara SM-standard för 25-meterstävlingar. Den konstnärliga utsmyckningen av badet uppgår till 4,4 miljoner.

- Vi har jobbat mycket med geometri och former i hela badhuset - cirklar, trianglar och fyrkanter. Cirklarna kan ge associationer till luftbubblor eller vattendroppar, och vi har valt att jobba mycket med mosaik då konsten sitter i ett badhus. Färgerna är varma och jordiga med inslag av kalla toner i blått och vitt – och de knyter an till den övriga färgsättningen i badhuset, säger Dan Cardesjö, kommunantikvarie.

Sammanlagt 8 konstnärer representerade i Rimnersbadet

Totalt är det 8 konstnärer som med olika konstverk och uttryck bidrar till den konstnärliga utsmyckningen inne i Rimnersbadet och utanför byggnaden. Konstnärerna är Eva Beierheimer, Erik Vallbo, Michael Johansson, Aleksandra Stratimirovic, Pia Törnell, Jennie Sundén, Åsa Norberg och Carina Marklund.

- Slutresultatet har blivit fantastiskt bra och följer en röd tråd genom hela Rimnersbadet. Det börjar på torget utanför med tegel i jordnära färger och mosaik som knyter an till vatten, sedan kommer man in i byggnaden och ser både bubblor och mosaik i blå, vita och varma jordfärger. I trappan upp till Rimnersbadets reception hänger de turkosa sfärerna i taket, sedan möts man av mer mosaik med olika färgtema i korridoren. Allt landar sedan i en grand finale när man kommer in till 50-metersbassängen och får se det magnifika hopptornet, säger Dan Cardesjö.

Några konstverk återstår

De allra flesta konstverken är på plats, men några installationer återstår. Bland annat ska fasaden på Rimnersbadet få ett konstverk med stiliserade vattenvågor, simlinor, någon som hoppar från en trampolin och någon som simmar. Silhuetterna på fasaden ska synas från riksväg 44 – så att man förstår att man åker förbi ett badhus.

I sommar blir det även mosaik på den amfiteater som finns på torget utanför Rimnersbadet.

Under denna vecka kommer det även upp mer konstnärlig utsmyckning på de avskiljande glasväggarna som leder in till undervisningsbassängen.

Mer information om konstnärerna

Eva Beierheimer www.evabeierheimer.net
Eva Beierheimer gör all mosaik inne i och utanför Rimnersbadet. Hennes mosaik syns dels vid huvudentrén både utomhus och inomhus, samt på vägg i korridoren på väg till omklädningsrummen - och slutligen på hopptornet i 50-metersbassängen. I sommar kommer hennes mosaik också att sättas på amfiteatern vid torget utanför Rimnersbadet. Vattenrörelse är ett återkommande tema i den mosaik som Eva gjort.

Erik Vallbo www.studiovallbo.com
Erik Vallbo har gjort utsmyckningen på torget vid amfiteatern utanför Rimnersbadet. Där syns marktegel i cirkelform i varma jordfärger. Konstverket heter ”Allt ljus på mig”, och kommer att utrustas med belysning i mitten som kan riktas mot den som står där.

Michael Johansson www.michaeljohansson.com
Michael Johansson gör konsten som ska synas på Rimnersbadets fasad. Det blir putsade blåa aluminiumskenor som kommer att ha formen av vågor över entrén. Vid den svarta delen av fasaden blir det vitmålade aluminiumskenor med simlinor, någon som hoppar från en trampolin och någon som simmar. Konstverket heter ”Gamechanger”.

Pia Törnell www.piatornell.se
Pia Törnell har skapat de bubblande formerna som syns i entrén och består av cirkulära keramiska plattor som går i mörkt gråblått till ljusare mittpunkt. Hon har även gjort de frostiga cirklarna som sitter på glasväggarna i entrén och inne i glasgången som leder över till Rimnershallen. Samlingsnamnet för hennes konstverk är ”Rörelser i luft och vatten”.

Aleksandra Stratimirovic www.strati.se
Aleksandra Stratimirovic har gjort de tre turkosa sfärerna som hänger i taket på väg upp till Rimnersbadets entré. Konstverket är inspirerat av vattenmolekylens form med en stor och två mindre sfärer. Konstverket heter ”H2O” och är format av aluminiumstänger och har inbyggd belysning.

Åsa Norberg och Jennie Sundén www.norbergsunden.com
Åsa Norberg och Jennie Sundén gör den konstnärliga utsmyckningen som ska sitta på glasväggen in till undervisningsbassängen. Motiv på glasvägg applicerat med vinylfolie. Formerna är inspirerade av snäckskalsbankarna och konstverket heter ”Pärlans mor”.

Carina Marklund Carina Marklund - Konsthantverkscentrum
Carina Marklund gör den konstnärliga utsmyckningen som sitter på glasväggen in till barnbassängen. Motiv på glasvägg applicerat med vinylfolie. Formerna är lekfulla med fiskar och snäckor. Konstverket heter ”Vattenlek”.

marktegel och amfiteater vid torget framför Rimnersbadet

Cirkelformad konst av marktegel gjord av konstnär Erik Vallbo på torget framför Rimnersbadet. Konstverket heter ”Allt ljus på mig”.

bubblor i entrén till Rimnersbadet

Bubblande former av konstnär Pia Törnell i entrén till Rimnersbadet. Samlingsnamn för hennes konstverk är "Rörelser i vatten".

takhängande runda sfärer i turkos färg vars skuggor speglas i taket

Sfärerna i taket vid entrén är gjorda av konstnär Aleksandra Stratimirovic. Konstverket heter "H2O".

gula lekfulla figurer på barnbassängens glasvägg

Lekfulla figurer på glasväggen till barnbassängen gjorda av konstnär Carina Marklund. Konstverket heter "Vattenlek". Foto: Carina Marklund