Mina sidor för företagare ger service och support dygnet runt

Vi är i dag glada över att kunna lanseras första versionen av Mina sidor för företagare i Uddevalla. Genom att logga in med sin e-legitimation kan nu företagare följa sina pågående ärenden med kommunen, få tillgång till dokument och fakturor samt ställa frågor dygnet runt till den digitala företagslotsen.

Kvinna framför dator i hemmiljö

På Mina sidor kan du följa dina pågående ärenden med kommunen, få tillgång till dokument och fakturor samt ställa frågor dygnet runt till den digitala företagslotsen. Foto: Johner bildbyrå

Vid lansering kommer man kunna följa sina bygg-, miljö- och livsmedelsärenden samt kundfakturor. Men Mina sidor kommer att fortsätta utvecklas och byggas på efterhand med fler funktioner och användningsområden, som till exempel ärenden kopplat till serveringstillstånd. 

- Vi vet att vi har många småföretag i kommunen och att man inte alltid har möjlighet att kontakta oss under kontorstid. Vår ambition är att förenkla och skapa en överblick över alla kontaktytorna med kommunen, och att man som företagare ska kunna komma åt och följa sina ärenden, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Vår digitala företagslots svarar på frågor dygnet runt

En annan funktion på Mina sidor är vår nya digitala företagslots, en digital AI-chatbot som finns tillgänglig dygnet runt och året om. Denna kan svara på dina frågor och lotsa dig rätt utifrån vilka problem och behov du har.

- Tanken med mina sidor och den digitala företagslotsen är inte att ersätta den mänskliga kontakten utan de ska fungera som komplement till den. Men vill man ringa och prata med eller träffa oss fysiskt så går det såklart också bra, säger Malin Krantz, kommundirektör.

Det som är speciellt med Uddevallas chatbot är att den är tränad på enbart den text och data som kommunen bestämt att den ska kunna. Vilket gör svaren mer relevanta och lika de svar man skulle få om man ställde samma fråga till en fysisk tjänsteperson på Uddevalla kommun.

Nästa steg är Mina sidor för medborgarna

Lanseringen av den digitala företagslotsen och Mina sidor för företagare avslutar projektet Företagsspåret som pågått under drygt ett år. Men kommunens digitaliseringsarbete fortsätter med full fart, liksom arbetet med att underlätta för Uddevallas företagare och skapa ett bättre företagsklimat.

Mina sidor för företagare är dessutom bara steg ett, ambitionen är att alla kommunens medborgare i framtiden ska kunna logga in på Mina sidor och följa sina ärenden med kommunen. Vi arbetar hela tiden med att identifiera processer för att förenkla, vare sig det gäller myndighetsfrågor och tillståndsansökningar eller information från skolan.