Gula Villan renoveras

Nu påbörjas arbetet med att renovera en av Uddevallas pärlor, Gula Villan på Emaus. Gula Villan som byggdes vid mitten av 1800-talet har stått oanvänt under mer än 15 år och nu är det tänkt att hela huset ska återställas till sin forna prakt.

Gula villans gula fasad snett underifrån med vacker vit snickarglädje runt dörren och fönster

Nu rustas Gula Villan på Emaus upp till sin forna prakt.

Gula Villan på Emaus har tyvärr under tidigare år haft ett bristande underhåll. Nu ska den renoveras och bland annat kommer en vägg på byggnadens framsida byggas om och hela husets utsida ska ses över.

Det mesta av väggar och inredning på insidan bedöms kunna gå att bevara genom ett varsamt underhållsarbete. I renoveringen görs villan också tillgänglig och får ett nytt kök. Vad byggnaden ska användas till när den är färdigrenoverad är inte bestämt, utan renoveringen görs klart först.

10 miljoner avsatt för renoveringen

Kommunfullmäktige har avsatt 10 miljoner kronor för renoveringen i flerårsplanen 2024–2026, och i torsdags beslutade samhällsbyggnadsnämnden om igångsättningsbeslut.

- Jag är glad att majoriteten prioriterat upprustningen av Gula Villan i sin budget, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Forseng. -Den kommer att bli till glädje för alla besökare. Förhoppningsvis kan det flytta in ett sommarkafé eller någon annan verksamhet som höjer upplevelsen på Emaus.

- Gula villan är en fin kulturbyggnad. Vi har jobbat länge för att den ska rustas upp och kunna användas, fortsätter Kent Andreasson, samhällsbyggnads­nämndens vice ordförande.

Planeringen är redan igång

Projektenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen har redan börjat planera arbetet. Under juni görs en materialinventering där hela byggnaden gås igenom noggrant för att sedan kunna lägga upp en mer detaljerad plan för projektet.

- Det är ett spännande projekt att ta sig an, säger Willy Ivarsson som är projektledare. - Det är en speciell, äldre byggnad med en ovanlig byggnadstyp. Vi ska se till att sätta ihop ett projektteam med erfarna personer med rätt kompetens. Vi har redan med en byggledare och bebyggelseantikvarie som ser till byggnadens unika värden som vi nu ska plocka fram och visa upp. Vi startar upp renoveringsarbeten i augusti och planen är att ha Gula Villan färdigrenoverad under 2025.