Trygghet genom samverkan på Kampenhof

Den 28 maj välkomnade vi återigen kommuninvånare till ”glasburen” på Kampenhof, där vi för sjätte gången möttes för att diskutera trygghet. Detta initiativ är en del av platssamverkan mellan kommunen och polisen genom metoden Drogfria platser, som syftar till att störa ut droghantering på specifika platser.

personer som samtalar framför glasburen på Kampenhof

Fortsatt arbete sedan augusti 2022

Metoden Drogfria platser har varit i bruk sedan augusti 2022 och är ett pågående arbete. Flera aktörer samarbetar i detta initiativ, bland annat Västtrafik, Omnibus, Q-security, Securitas, och Brottsofferjouren Fyrbodal.

Tävling med trygghetstema

Under dagen hölls en tävling där besökare svarade på två frågor och delade sina bästa tips om trygghet för chansen att vinna två biobiljetter. Frågorna var:

  1. Hur många tillfällen (före idag) har vi stått i "glasburen" för att prata om trygghet? Rätt svar: 5 gånger.
  2. Var kommer namnet Kampenhof på bussterminalen ifrån? Rätt svar: Ett bomullsspinneri som var verksamt på platsen från 1858 till 1954.

Bland de rätta svaren drogs en vinnare, Fernando Cazimi, som kontaktas via telefon för att erhålla sina biobiljetter.

Förslag på ökad trygghet

Många besökare delade sina förslag på hur tryggheten kan förbättras i kommunen:

  • Ökad närvaro av polis och vakter i stadens centrum och närområden.
  • Bättre belysning och mer kameraövervakning i centrala delar.
  • Förlängning av flexlinjens tider till kl. 21 varje dag för de som vill delta i kvällsaktiviteter.
  • Införande av värdar på bussar och i staden för att skapa trygghet och sysselsättning.

Vidare åtgärder och nästa Steg

Alla inkomna tips har sparats och kommer att lyftas vidare till arbetsgruppen och andra samverkansgrupper inom kommunen som arbetar med trygghetsskapande åtgärder.

Håll utkik efter nästa tillfälle

Vi ser fram emot nästa tillfälle att möta er och ta del av era tankar och åsikter om trygghet.

Hälsningar från Drogfria platser-gruppen, Uddevalla kommun och polisen.