Nya regler för graffiti i gång- och cykeltunnlar

Nu är graffitimålning endast tillåten i gång- och cykeltunneln under Myråsvägen mot Dalaberg. Fyra tunnlar kommer att klottersaneras, målas och belysas.

Gång- och cykeltunneln under Kämpegatan mot Östrabo.

Det har tidigare varit tillåtet att måla graffiti i fem gång- och cykeltunnlar i Uddevalla kommun. Men från och med den 23 maj 2024 får man bara måla graffiti i tunneln under Myråsvägen mot Dalaberg.

Klottersanering, målning och belysning

Det är samhällsbyggnadsnämnden som har fattat beslut i frågan. Och nu ska samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur-och fritidsförvaltningen titta på om man kan skapa permanenta verk i vissa av tunnlarna, inom ramen för Uddevalla kommuns belysningsplan.

Alla tunnlar, förutom tunneln under Myråsvägen, kommer att klottersaneras, målas och belysas. Först ut är tunneln under riksväg 44 från Vattenverket mot Rimnershallen. Det är Trafikverket som äger tunneln men Uddevalla kommun har fått tillåtelse att sanera och belysa den. Tunneln har varit belyst även tidigare men belysningen har inte varit tillräckligt bra.

Om man är nyfiken på arbetet finns mer information här på uddevalla.se:
Nu fräschar vi upp gångtunneln MOT Rimnersområdet

En gång- och cykeltunnel per år

Gymnasieelever från teknikprogrammet på Östrabogymnasiet har varit engagerade i ett projekt om ljussättning och utformning av gångtunnlar. Tanken är att till stor del använda elevernas spännande förslag.

Läs gärna mer om projektet:
Samarbete för att förbättra gång- och cykeltunnlar

Eftersom det är väldigt kostsamt att klottersanera så är planen att arbeta med en gång- och cykeltunnel per år:

  • 2024: Under riksväg 44, från Vattenverket mot Rimnershallen.
  • 2025: Under Kämpegatan, mot Östrabo.
  • 2026: Under Lelångevägen, mot Västerskolan.
  • 2027: Under Exercisvägen (nytt vägnamn Larmgatan), mot Kuröd. Eventuellt kan denna renovering starta tidigare.

Frågor

Frågor besvaras av gatuingenjör Elena Tibblin, telefon 0522-69 63 24.

Om man vill ta läsa samhällsbyggnadsnämndens beslut finns det i nämndens protokoll från 2024-05-23, § 170, sidan 45: Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2024-05-23

 

Översikt

Här hittar du en sammanställning över de gång- och cykeltunnlar som det tidigare har varit tillåtet att måla graffiti i:

Under Kämpegatan mot Östrabo
Status: Målningsförbud

Under riksväg 44 från Vattenverket mot Rimnershallen
Status: Målningsförbud

Under Exercisvägen (nytt vägnamn Larmgatan) mot Kuröd
Status: Målningsförbud

Under Lelångevägen mot Västerskolan
Status: Målningsförbud

Under Myråsvägen mot Dalaberg centrum
Status: Lagligt att måla graffiti