Så arbetar Demokratiberedningen för att öka valdeltagandet

Vykort till 1130 förstagångsväljare, studiecirklar om EU, och demokratitorg på Dalabergsdagen och Tureborgsdagen ska få fler att rösta i EU-valet.

Högt valdeltagande är viktigt för vår demokrati. Foto:Fialotta Bratt, Valmyndigheten.

Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet och förtidsröstningen till EU-valet är redan öppen. I EU-valet röstar vi på vilka ledamöter som ska representera Sverige i Europaparlamentet. Och att rösta i valet innebär att man är med och formar den europeiska demokratin.

Du hittar mer information om EU-valet och varför det är viktigt att rösta på EU-valet 2024: allt du behöver veta (europa.eu)

Aktiviteter med fokus på demokrati

För att öka valdeltagandet så har Demokratiberedningen i Uddevalla kommun tagit initiativ till olika aktiviteter.

- Vi satsar särskilt på unga förstagångsväljare där det är viktigt att lägga en god grund för fortsatt valdeltagande. Vi gör också en satsning för personer inom daglig verksamhet, där andelen som röstar är mycket låg. Vi har även valt att synas i områdena Dalaberg och Tureborg, områden med ett generellt lägre valdeltagande i kommunen, säger Christina Nilsson som är Demokratiberedningens ordförande.

Vykort till förstagångsväljare

1130 unga förstagångsväljare får ett vykort hem i brevlådan med uppmaning om att rösta i EU-valet. En liknade insats med brevutskick gjordes inför valet 2022, och forskning från nordiska länder visar att det har positiv effekt på valdeltagandet.

Studiecirklar inom daglig verksamhet

Demokratiberedningen har gjort det möjligt för Studieförbundet Vuxenskolan att anordna studiecirklar inom Uddevalla kommuns dagliga verksamhet. En liknande insats med studiecirkeln ”Mitt val” gjordes inför valet 2022, med resultatet att det höjde valdeltagande. Träffarna har haft olika teman som demokrati, EU, och hur man röstar.

Läs gärna mer om daglig verksamhet i Uddevalla kommun: Daglig verksamhet - Uddevalla kommun

Demokratitorg på Dalabergs-och Tureborgsdagen  

På Dalabergs-och Tureborgsdagen har Demokartiberedningen varit med och samordnat demokratitorg tillsammans med Europadirekt Fyrbodal, studieförbunden och ungdomsfullmäktige Uddevalla. På demokratitorgen har man fått information om EU-valet och varför det är viktigt att rösta.