Vad vet du om penningtvätt?

Vet du hur det fungerar med penningtvätt? Och har du koll på vad du ska göra för att inte dras in? Lär dig mer om penningtvätt och vilka konsekvenser det kan få.

Digitala transaktioner gör att penningtvätten går snabbt. Foto: Johnér bildbyrå.

Det blir allt vanligare med penningtvätt. Och tyvärr ligger ungdomar i riskzonen för att lockas, luras, eller tvingas till att bli penningmålvakter. Därför vill Uddevalla kommun öka medvetenheten om penningtvätt och ge tips på hur man undviker att dras in.

Penningtvätt och penningmålvakt

Penningtvätt är när pengar från brottslig verksamhet överförs i det finansiella systemet, och på så sätt ser ut som lagliga pengar.

En penningmålvakt är en person som hjälper till med överföringen. Och ofta görs det genom att personen flyttar, tar ut, eller för över pengar.

Hur dras man in i penningtvätt?

Unga kan lockas in i penningtvätt av kriminella nätverk. Det kan uppfattas som spännande, och man kan också bli erbjuden pengar eller märkeskläder. Men man kan också luras eller tvingas in.

Idag sker penningtvätt snabbare än någonsin på grund av den ökade andelen digitala transaktioner mellan bankkonton.

Risk för att hjälpa till omedvetet

Det är inte alltid man är medveten om att man hjälper till med penningtvätt. Exempelvis kan någon swisha stora belopp, och sedan påstå att det är en feltransaktion. När man då swishar vidare pengarna har man gjort sig skyldig till penningtvätt.

Hur kan jag som förälder hjälpa mitt barn att inte hamna i penningtvätt?

 • Om ditt barn är minderårigt, se till att ha insyn i ditt barns ekonomi och håll koll på eventuella avvikelser.
 • Prata med ditt barn om att inte ta emot swishbetalningar som ska föras vidare.
 • Be ditt barn att inte lämna ut vare sig personnummer eller uppgifter om bankkonton.
 • Misstänker du att det har kommit pengar till ditt barns konto som är kopplade till penningtvätt, ska du kontakta din bank och göra en polisanmälan.

Vad kan jag som ung göra för att inte bli indragen i penningtvätt?

 • Var misstänksam på erbjudanden där någon utlovar snabba pengar, märkeskläder eller andra prylar till dig. Är ett jobberbjudande för bra för att vara sant, är det alltid det.
 • Ta inte emot swishbetalningar om någon uppmanar dig att skicka dem vidare. Kommer pengarna från kriminell verksamhet kan du göra sig skyldighet till penningtvätt.
 • Lämna inte ut personnummer eller uppgifter till dina bankkonton.
 • Tror du att du blivit utsatt för brott och blivit ofrivillig penningmålvakt, prata genast med dina föräldrar eller någon annan vuxen som du litar på.
 • Be sedan om hjälp med att kontakta din bank och gör en polisanmälan.

Vad kan penningtvätt få för konsekvenser?

Att medverka vid penningtvätt, både medvetet och omedvetet, är en brottslig handling. Om den som har gjort sig skyldig till penningtvätt är minderårig kan föräldrarna dömas i stället.

Penningtvätt kan leda till böter och i värsta fall fängelse. Men det finns också andra allvarliga konsekvenser:

 • Man hamnar i belastningsregistret. Det kan göra det svårare att få jobb, komma in i vissa länder, samt ge avslag vid lämplighetsbedömning för att få ta körkort.
 • Risk för att bankkonton stängs ner, användningen av Swish begränsas, och att BankID dras in.
 • Risk för att bli skuldsatt med betalningsanmärkningar hos Kronofogden, vilket kan påverka möjligheterna att ta lån, hyra lägenhet och teckna olika typer av abonnemang.

Kontaktperson

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta säkerhetschef Björn Segelod i Uddevalla kommun.

Du kan också läsa mer om penningtvätt på Polisens webbplats:
Penningmålvakt Polismyndigheten