Asfaltering av Göteborgsvägen framflyttad en vecka

Göteborgsvägen är i behov av upprustning och vi fortsätter att fräscha upp gatan en bit i taget. Vi har börjat förbereda för asfaltering av sträckan Tjärhovsgatan – Junogatan, men på grund av regn är asfalteringen uppskjuten en vecka, till vecka 24. Arbeten görs till största delen nattetid för att underlätta trafiken.

Göteborgsvägen en ljus sommardag

Nu rustar vi upp en del av Göteborgsvägen. Begränsad framkomlighet råder under arbetet. Ta det försiktigt i trafiken!

Asfaltering av Göteborgsvägen

Under denna vecka startade ett förberedande arbete med att fräsa bort gammal asfalt inför ny asfaltering av Göteborgsvägen på sträckan Tjärhovsgatan - Junogatan. Arbetet startade under kvällen och natten mellan måndag och tisdag den 3-4 juni. På grund av regn blir asfalteringen uppskjuten till vecka 24, och gatan planeras vara klar fredagen den 14 juni.

Under hela arbetets gång så kommer det vara begränsad framkomlighet i trafiken. Flaggvakter kommer finnas på plats.

Gatstenen vid Parkgatans övergångställe har tagits bort och kommer att ersättas med asfalt. I samband med det så stängs Parkgatans anslutning till rondellen på Göteborgsvägen. Skyltar kommer finnas på plats som visar alternativa vägar.

Asfaltering av gång och cykelvägen

När asfalteringen av gatan är klar kommer den västra gång- och cykelvägen längs med Göteborgsvägen från Junogatan till Tjärhovsgatan att få ny asfalt. Arbeten pågår under vecka 25-26 och eventuellt vecka 27.

Gående och cyklister hänvisas till andra sidan av Göteborgsvägen under arbetet. Trafiken berörs inte förutom sänkt hastighet vid arbetsområdet.

Ha överseende i trafiken!

Vi förbättrar Uddevallas gator, och ber alla i trafiken om överseende med de störningar som uppstår under arbetets gång.

Kontakt

Har du frågor? Hör av dig till Daniel Larsson, gatuingenjör, telefon: 0522-69 58 06

Kartbild över det område som omfattas

Det är Göteborgsvägen som sträcker sig mellan Tjärhovsgatan - Junogatan som asfalteras under vecka 24.