Vi vill veta vad du har för tankar och idéer om trygghetsboende

Nu frågar vi dig som är 60 år eller äldre att svara på frågorna i vår enkät för att hjälpa oss planera bostäder med inrikting trygghetsboende i kommunen.

Äldre på trygghetsboende

Trygghetsboende i Uddevalla

Trygghetsboende har till syfte att erbjuda trygga och funktionellt utformade bostäder som främjar gemenskap bland de boende. Socialtjänsten vill veta mer om hur du som är 60 år och äldre, tänker och tycker om att eventuellt bo i ett trygghetsboende, så att vi har med oss det i vår planering av bostäder. Vad är viktigt kring placering, läge och kostnader? Här kan du läsa mer om trygghetsboende på uddevalla.se

Följ länken eller scanna QR-koden så kommer du till enkäten om trygghetsboende. Enkäten är öppen till 31 augusti och dina svar är anonyma. Stort tack för att du deltar!

Till enkäten om trygghetsboende: https://forms.office.com/e/CM5smVMM6X

QR-kod till enkäten

QR-kod till enkäten om Trygghetsboende