Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 13 juni

Torsdagen den 13 juni sammanträder kommunfullmäktige på Bohusgården Hotell & Konferens klockan 09.00. Välkommen att följa mötet på plats eller via vår webbsändning.

Här hittar du ett urval av de ärenden som kommer att tas upp på kommunfullmäktiges möte:

  • Flerårsplan 2025-2027 med budget 2025 samt förvärv av fastigheten Skredsviks-Anneröd 1:4.
  • Måltidspolicy för Uddevalla kommun för antagande.
  • Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag om förutsättningar för bildande av fastighetsutvecklingsbolag samt antagande av bolagsordning och ägardirektiv för Uddevalla Exploatering AB, UXAB.
  • Fördjupat beslutsunderlag i syfte att möjliggöra inrättandet av ny nämnd med egen förvaltning för verksamhetsområdena gymnasieskola, vuxenutbildning, arbetsmarknad, etableringsinsatser och försörjningsstöd.
  • Hemställan från socialnämnden om igångsättningsbeslut för investering av två boenden på Äsperöd.
  • Bildandet av Räddningstjänsten Fyrbodal.

Läs hela kallelsen

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Kommunfullmäktiges kallelse 2024-06-13.pdf

KOMMUNFULLMÄKTIGES KALLELSER OCH PROTOKOLL

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via vår webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand:

WEBBSÄNDNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGE