Så blev det preliminära valresultatet i EU-valet

Det preliminära valresultatet i EU-valet, valet till Europaparlamentet, visar de röster och förtidsröster som räknats i vallokalerna runtom i kommunen på valnatten. Det är inte ett slutligt valresultat. Du kan följa det preliminära valresultatet på Valmyndighetens hemsida.

människor står i kö för att lämna sin röst

© Fotograf: Fialotta Bratt/Valmyndigheten

På Valmyndighetens sida www.val.se uppdateras det preliminära valresultatet kontinuerligt.

Länsstyrelsen påbörjar slutlig rösträkning

Idag måndag 10 juni påbörjar Länsstyrelsen den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen rösterna för samtliga partier, och även personrösterna räknas. Länsstyrelsen bedömer vilka röster som är giltiga och ogiltiga.

I EU-valet är det Valmyndigheten som beslutar om valresultatet.

Resultatet av räkningen redovisas kontinuerligt på Valmyndighetens hemsida. Där kan du läsa mer om rösträkning och hur det slutliga valresultatet fastställs:
Slutligt valresultat | Valmyndigheten

Länsstyrelsens information om val och rösträkning

Onsdagsräkning i kommunens valnämnd

Tre dagar efter valdagen, på onsdag 12 juni, genomför kommunens valnämnd en preliminär rösträkning. Då granskas och räknas förtidsröster som lämnats in i andra kommuner under valhelgen, brevröster från utlandet och röster från ambassader, samt förtidsröster som underkänts i valdistrikten under valnatten. Dessa röster ska räknas och registreras av valnämnden, och därefter skickas vidare till Länsstyrelsen som granskar och räknar valsedlarna i den slutgiltiga rösträkningen.

Onsdagsräkningen är offentlig och resultatet från valnämndens räkning är preliminärt. Onsdagsräkningen genomförs från klockan 08.00 i sammanträdesrum Bäve, i Stadshuset.

Valmyndigheten fastställer valresultatet

Efter cirka en vecka har länsstyrelsen kontrollräknat alla röster och överlämnar resultatet till Valmyndigheten, som fastställer valresultatet. Det slutliga valresultatet beräknas vara klart helgen runt den 15-16 juni.