Uddevalla en av de nominerade till Guldtrappan

Uddevalla är en av sju nominerade till 2024 års kvalitetsutmärkelse Guldtrappan. Utmärkelsen går till kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Nu i juni avgörs vem eller vilka som får utmärkelsen Guldtrappan.

två glada elever (pojkar) sitter med lärare vid en bänk i ett klassrum

Uddevalla är en av sju nominerade till utmärkelsen Guldtrappan, för sitt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. © Fotograf: Cecilia Möller / Bildbyrå: Shutterstock

Uddevalla är nominerad för sitt övergripande arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom undervisningen. Arbetssättet involverar all undervisning i kommunen, från förskola upp till vuxenutbildning. Sammanlagt har cirka 16 000 barn och elever samt 1370 personal varit involverade i arbetet. Arbetet startade 2021 i samverkan med Skolverket och har pågått i tre år. Dokumentation och reflektioner har gjorts i ett gemensamt digitalt verktyg. För att få fram slutsatser ur den stora mängden data har AI, artificiell intelligens, använts.

Välutvecklat språk gynnar alla elever

Det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet handlar om att utveckla undervisningen för att stärka barn, unga och vuxna elevers kunskaper. I arbetssättet ingår att förklara begrepp och ämnesord så att man får en ökad förståelse inom de olika skolämnena. Att ha ett välutvecklat språk gynnar eleverna i alla ämnen.

- Vi är otroligt glada att vi har gått vidare i nomineringen till Guldtrappan. Vårt arbetssätt handlar om att utveckla undervisningen för att stärka elevernas språk – och vi kan nu se att språkutvecklingen går framåt hos barn och elever. Vi höjer kvaliteten på undervisningen, får en ökad ordförståelse och en mer likvärdig skola, säger Anna Jonsson, enhetschef på barn och utbildningsförvaltningen.

Slutsatser med hjälp av AI

En viktig del i det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet är de digitala verktygen och användningen av AI. Personalens erfarenheter, reflektioner och diskussioner har dokumenterats i den digitala plattformen LoopMe. För att få fram de stora sammanhangen ur den stora mängd information som matats in, så har man till en stor del använt AI.

Genomgående har lärare och annan personal också delat med sig av sina erfarenheter till andra lärare och yrkesgrupper i skolan för att sprida sina slutsatser.

- Vi har sett att det är värdefullt att sprida kompetensen inom organisationen, att jobba kollegialt. För att få ut de gemensamma mönstren från reflektioner som den pedagogiska personalen gjort har vi framförallt använt AI, säger Mikael Selin, systemförvaltare på barn och utbildningsförvaltningen.

Fakta om Guldtrappan

Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Syftet är att uppmärksamma de som arbetar långsiktigt och strategiskt för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling med hjälp av digitalisering. Ett viktigt mål med utmärkelsen är också att sprida exempel runt om i landet, att lära av varandra och dela med sig av utmaningar och möjligheter.

Läs mer om Guldtrappan