Klartecken för Räddningstjänsten Fyrbodal

Efter att samtliga kommunfullmäktige i de sju kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg godkänt formerna för ett nytt kommunalförbund står det nu klart att Räddningstjänsten Fyrbodal ska bildas och driftsättas den 1 januari 2025.

Två glada män skakar hand

Jerker Lundin (KD), ordförande för direktionen i Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, tillsammans med Dan Nyberg (S), ordförande för direktionen i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Beslutet från de sju kommunerna innebär att de två nuvarande förbunden, Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund (NÄRF) och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB) skapar en ny verksamhet som heter Räddningstjänsten Fyrbodal med start 1 januari 2025.

Först ut att godkänna formerna för det nya förbundet var Färgelandas kommunfullmäktige som sammanträdde 12 juni. Därefter avverkade övriga kommunfullmäktige sina möten i tät följd fram till det sista som hölls i Munkedal 24 juni.

– Den största vinsten med ett större förbund är att vi nu kan skapa bästa tänkbara trygghet för alla som bor och verkar i våra sju medlemskommuner, och vi gör det tillsammans, säger Dan Nyberg (S), ordförande för direktionen i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Han får medhåll av Jerker Lundin (KD), ordförande för direktionen i Räddningstjänsten Mitt Bohuslän:

– Räddningstjänsten Fyrbodal blir en stabilare och mer robust organisation i och med att vi blir fler som bidrar till den gemensamma verksamheten. Det gör att vi kan skapa bättre förutsättningar för att utvecklas och stå rustade inför framtidens utmaningar, säger Jerker Lundin.

Vikten av att samverka

Båda direktionsordförandena betonar vikten av att samverka i tider då utmaningarna i vår omvärld har blivit allt tuffare och påtagligare. Några tydliga exempel är klimatförändringarna som medför ökad risk för svårare väderrelaterade olyckor, konsekvenserna av grov brottslighet som prövar hela samhället inklusive den kommunala räddningstjänsten samt kriget i Ukraina som tydliggjort behovet av att ha ett starkt civilt försvar och där räddningstjänsten är en nyckelaktör. Dessa utmaningar, tillsammans med flera andra, har kraftigt ökat kraven på räddningstjänstens förmåga och kompetens.

460 anställda i Räddningstjänsten Fyrbodal

Räddningstjänsten Fyrbodal kommer att bestå av cirka 460 anställda. Av dessa kommer runt 60 att utgöras av dagtidspersonal (räddningsledning, förbundsledning, tillsyns- och
förebyggandeverksamhet, utbildnings- och övningsverksamhet samt teknisk drift).
Inom räddningsverksamheten kommer närmare 300 personer att utgöras av räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) fördelade på 14 brandstationer och drygt 100 personer att jobba skift fördelade på de tre heltidsstationerna i Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan inklusive ledningscentralen Fyrbodal.

– Det är viktigt att vi nu får ett tydligt mål med en gemensam verksamhet efter flera år av nära samarbete mellan RMB och NÄRF. Vi har redan flera pågående aktiviteter som syftar till att säkerställa vår gemensamma förmåga, och genom att vi blir ett gemensamt kommunalförbund stärks våra möjligheter att bli än mer effektiva och robusta, säger Markus Green som är förbunds- och räddningschef i RMB samt tf förbunds- och räddningschef i NÄRF sedan september förra året.

En karta över räddningstjänstens område

Karta över hela området för Räddningstjänsten Fyrbodal inklusive alla brandstationer.