Givande besök på Korttidsenheten

Flera gånger per år besöker Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, olika verksamheter för att öka sin kunskap om kommunens arbete. Den här gången gick resan till Korttidsenheten, som tillfälligt flyttat från Rosenhäll till Uddevalla sjukhus.

Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, Marie och Fahim, undersköterskor och avdelningschefen Matilda Isaksson.

Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, Marie och Fahim, undersköterskor och avdelningschefen Matilda Isaksson.

– Kommunen är en stor organisation och det är viktigt för mig att förstå verksamheten på djupet. Besöken ger mig en värdefull insikt, speciellt inom områden där jag har mindre erfarenhet, säger Martin Pettersson.

Korttidsenheten har varit på sjukhuset sedan februari förra året men ska nu flytta tillbaka till Rosenhäll i september. Den tillfälliga placeringen har inneburit flera utmaningar, såsom anpassningen till sjukhusmiljön och delade rum för patienter, vilket påverkar både vårdtagare och anhöriga. Trots detta har teamarbetet stärkts under perioden.

Från 1 januari till 19 juni har 189 personer varit inskrivna på Korttidsenheten. Av dessa har 48 flyttat till särskilt boende (säbo), 66 har återvänt hem, 28 har fått återvända till sjukhuset och 20 personer har avlidit. Vistelselängden varierar från ett dygn till 368 dygn, med ett genomsnitt på 28 dygn.

Personal på Korttidsenheten samordnar vården med flera instanser, både inom sjukhuset och kommunen, för att underlätta för patienter att återvända hem eller flytta till säbo. 

Trots utmaningarna med lokalerna ser personalen fördelar med den tillfälliga placeringen, såsom närheten till sjukhusets mottagningar och apotek. När Korttidsenheten flyttar tillbaka till Rosenhäll kommer patienterna återigen ha enkelrum, vilket många föredrar.

Martin Pettersson avslutar sitt besök med att uttrycka sin uppskattning för personalens insatser:

– Det är imponerande att se hur ni hanterar de dagliga utmaningarna och ständigt arbetar för patienternas bästa. Ert engagemang gör verkligen skillnad.