Gångtunneln vid Rimnersområdet öppnar igen

Gångtunneln under riksväg 44 som binder samman Östrabo och Rimnersområdet kommer att öppnas upp för gång- och cykeltrafik från och med idag 27 juni.

en bil står i den nyrenoverade tunneln

Tunneln under riksväg 44 till Rimnersområdet öppnar igen. Här testas den nya belysningen i tunneln som kommer att gå i olika färger.

Tunneln öppnar klockan 20 idag torsdag och kommer att hållas öppen under hela juli månad. Tyvärr kommer vi att behöva stänga av tunneln igen efter semestrarna innan skolan börjar för att slutföra vissa arbeten.

Tunneln har blivit klottersanerad och målad, och ny belysning har blivit uppmonterad. Under dagen idag genomförs asfalteringsarbeten i tunneln.

Blågult ljus i tunneln under SM i friidrott

Under SM i friidrott kommer det att lysa blågult ljus i tunneln. När SM i friidrott är över kommer belysningen i tunneln att vara olikfärgad. Armaturer i tunneln kommer att styras av oss digitalt.

Eventuella frågor besvaras av Elena Tibblin, gatuingenjör, telefon 0522-69 63 24.