Stadsbiblioteket flyttar in i Gallionen under 2025

Vi vill låta kulturen få ta mer plats i centrum och fylla Kungsgatan med mer liv och rörelse. En del i denna satsning är att Stadsbiblioteket flyttar in i Gallionen under 2025. Nu är förstudierapporten för nya biblioteket klar och i höst sker upphandling av entreprenör.

Kungsgatan

Satsningen Kulturen i centrum innebär bland annat att Stadsbiblioteket flyttar in i Gallionen på Kungsgatan, för att skapa mer liv och rörelse i centrum.

Kulturen i centrum består av tre delar: Stadsbibliotekets flytt till Gallionen, utveckling av Kulturstråket på Kungsgatan och upprustning av Kulturskolan.

Först ut i satsningen är det nya Stadsbiblioteket som flyttar in i Gallionen. Det kommer att bli ett modernt bibliotek och en mötesplats i centrum. Biblioteket öppnar dörrarna till sina nya lokaler på Kungsgatan under 2025.

- Vi är färdiga med förstudierapporten för Stadsbiblioteket. Nu håller vi på med att samla ihop material för att lämna in ansökan om bygglov, och efter semestrarna går vi ut med upphandling av entreprenör, säger Anders Emilsson, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen.

Flytten av Stadsbiblioteket är en del av stadskärnans utveckling och förväntas bidra till att centrum blir mer livligt och dynamiskt. Syftet med förändringen är att skapa en central mötesplats som gynnar stadens invånare, kulturutövare, näringsidkare och besökare.

Här ovan kan du se en kort film om nuläget för flytten av Stadsbiblioteket.

Läs mer om Kulturen i centrum och Stadsbibliotekets flytt