Cykla Lelångenleden från Uddevalla till Värmland

Nu kan du cykla från Bohuslän via Dalsland till Värmland! I förra veckan invigdes Lelångenleden, en 18 mil lång cykelled som går från havet vid Uddevalla till skogarna i Årjäng. Längs leden cyklar du fram på slingriga grusvägar utmed Dalslands kanal, genom vildvuxna skogar och charmiga landsbygdsorter med fikaställen och sevärdheter.

En kvinna tar emot en skylt från en man

Kommunfullmäktiges ordförande Christina Nilsson fick ta emot en skylt av Louis Monville, Västkuststiftelsens projektledare för cykelleder. Foto: Roger Salomonsson

Lelångenleden följer till viss del banvallen längs den nedlagda tåglinjen Lelångebanan, som passerar det vackra Bjursjöområdet i Uddevalla. Leden är tydligt uppmärkt med skyltar. Lelångenleden blir en viktig länk mellan Västra Götaland och Värmland, och
öppnar nya möjligheter för semesterfirarande cykelentusiaster.

Cyklade leden och överlämnade skyltar

Onsdagen den 26 juni invigdes Lelångenleden officiellt genom att Västkuststiftelsens projektledare för cykelleder, Louis Monville, cyklade hela sträckan från Årjäng till Uddevalla. I varje kommun överlämnades en ledmarkeringsskylt och cykelkartor till respektive förtroendevald som tack för varje kommuns insats i arbetet med leden.

I Uddevalla blev det ett sista stopp i Södra hamnen utanför turistbyrån, där kommunfullmäktiges ordförande Christina Nilsson fick ta emot en ledmarkeringsskylt. Hon tackade för det fina arbetet som Västkuststiftelsen gjort tillsammans med kommunerna.

- Många av mina barndomssomrar var cykling, jag har cyklat otroligt mycket. Den känslan att cykla genom varm granskog eller tallskog där det doftar så gott - det är barndomsminnen för mig. Nu har vi fått den fina Lelångenleden som går från havet till skogen eller tvärtom, från skogen till havet. Det öppnar upp så mycket för Uddevallaborna och alla kommuner att få en riktig cykelled, säger Christina Nilsson, kommunfullmäktiges ordförande.

Samarbete mellan fyra kommuner och två regioner

Lelångenleden har tillkommit genom samverkan mellan fyra kommuner och två regioner. Årjäng i Värmland samt Bengtsfors, Färgelanda och Uddevalla i Västra Götaland. Medverkande parter är även Visit Värmland, Visit Dalsland, region Värmland, Trafikverket och Turistrådet Västsverige.

Den här leden ger goda förutsättningar för besöksnäringen att kunna skapa nya erbjudanden och reseanledningar.

Lelångenleden är en regional cykelled. Det innebär att den uppfyller krav från Trafikverket kopplade till både säkerhet och attraktivitet samt att det finns en ledhuvudman. Västkuststiftelsen är huvudman för leden och samordnar alla parter.

Läs mer om Lelångenleden: www.westswedentrails.se/delled/lelangenleden

tre glada cyklister sträcker upp armarna i luften

Nu är cykelleden Lelångenleden invigd! Henrik Linneros, Turistrådet Västsverige, Louis Monville, projektledare för Lelångenleden på Västkuststiftelsen samt initiativtagare till leden Crister Blüme.

skyltar med texten Lelångenleden och siffran 104

Så här ser skyltarna ut som markerar Lelångenleden.