Uddevalla pionjärer inom måltidspedagogik

Uddevallas kommunala förskolor kan kalla sig pionjärer inom måltidspedagogiken, som bland annat handlar om att kockar och pedagoger tillsammans integrerar mat och måltider i den pedagogiska verksamheten. Flera förskolor delade nyligen med sig av sina bästa tips för hur måltidspedagogiken kan öka barnens kunskaper, inflytande och matglädje.

Flera förskolor berättade om hur de praktiskt arbetade med måldtidspedagogik. Här står fyra pedagoger på Östraboscenen.

Flera förskolor delade med sig av sina bästa tips för hur måltidspedagogikens arbetssätt kan öka barnens kunskaper, inflytande och matglädje.

Den 14 juni träffades all förskolepersonal för att få ny inspiration och fylla på kunskaperna. Evenemanget, som hölls i Östraboskolans aula, erbjöd både teoretiska och praktiska inslag med syftet att inspirera och stärka arbetssätt och samarbeten.

Programmet inleddes med mingel och utställningar där deltagarna fick möjlighet att ta del av arbetet från förskolor och förskolebussar. Karin Nilsson, enhetschef Måltidsservice, och Isak Bjärmark, verksamhetschef för förskolan, hälsade välkomna vid dagens öppning.

Beatrice Thörn, kandidat i mat- och måltidsvetenskap, höll en inspirerande föreläsning om barnens måltidsupplevelse och pedagogers uppfattning av bufféservering för förskolebarn. Därefter följde en serie miniföreläsningar från förskolor, kockar, specialpedagoger samt förskolebussen.

- Roligt att få nya idéer och att se hur andra förskolor arbetar, säger kocken Inger Karlsson på Hogstorps förskola. Måltidspedagogiken är ett bra sätt att få barnen att våga smaka på maten och att prova nya smaker.

Om måltidspedagogik i Uddevalla kommun

Uddevalla kommun är pionjärer inom måltidspedagogik. För över tio år sedan startades arbetet där kockar och pedagoger arbetar tillsammans i den pedagogiska verksamheten, både teoretiskt och praktiskt, och tar vara på de pedagogiska möjligheter som måltiderna ger. Med ett helhetsperspektiv på mat och måltider är det enkelt att integrera läroplanens mål, exempelvis språk, motorikträning, matematik och naturvetenskap.

Mellan 2016 och 2018 utbildades cirka 40 pedagoger och fem kockar inom måltidspedagogik genom utbildningsföretaget Läromat.

Flera kommunala förskolor har sedan dess integrerat pedagogiken i sin undervisning och använder måltiden som en pedagogisk möjlighet för att främja barnens utveckling, lärande och hälsa.