Uddevalla kommun överklagar Konkurrensverkets beslut om skolskjutsbolag

Konkurrensverket och Uddevalla kommun gör olika tolkningar av regelverket kring syskonbolag. Uddevalla kommun väljer därför att bestrida Konkurrensverkets krav på upphandslingsskadeavgift. Skolskjutstrafiken påverkas inte praktiskt av den rättsliga prövningen.

Konkurrensverket har beslutat att gå vidare med begäran om att det kommunala bolaget Uddevalla skolskjuts AB ska betala en upphandlingsskadeavgift på 3 miljoner kronor.

Anledningen till beslutet är att Konkurrensverket bedömer att Uddevalla kommun inte har rätt att använda sig av den undantagsregel för syskonbolag som finns i Lagen om offentlig upphandling.

Konkurrensverket menar att Uddevalla kommun borde gjort en formell upphandling av bussbolag, i stället för att bilda det egna bolaget Uddevalla skolskjuts AB.

Överklagar till Förvaltningsrätten

Uddevalla kommun tolkar regelverket annorlunda och kommer därför att bestrida Konkurrensverkets krav hos Förvaltningsrätten.

- I våra förarbeten har vi utlåtanden från två olika advokatbyråer som är specialiserade inom upphandling. Deras bedömning är att undantagsregeln borde gälla för oss. Och eftersom vi mig veterligen är först ut i Sverige med den här bolagskonstruktionen, så vill vi få det rättsligt prövat, säger Caroline Henriksson som är styrelseordförande i Uddevalla skolskjuts AB.

Nästa steg är att den rättsliga processen mellan Uddevalla kommun och Konkurrensverket inleds i Förvaltningsrätten.

Skolskjutstrafiken påverkas inte

Konkurrensverkets beslut och Uddevalla kommuns rättsprocess påverkar inte skolskjutstrafiken i Uddevalla kommun.

Alla som har ansökt om skolskjuts inför höstterminen 2024 får beslut om skolskjuts enligt Uddevalla kommuns nya skolskjutsbestämmelser.