Del av Herrestads-Torp 1:3

Detaljplan för hotell och konferensanläggning.

Kungörelse

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

18 januari 2018

Datum då kungörelsen sätts upp

26 januari 2018

Datum då kungörelsen tas ned

23 februari 2018

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för kungörelsen

Sebastian Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00