Socialnämnden


Anslag

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

21 februari 2018

Datum då anslaget sätts upp

1 mars 2018

Datum då anslaget tas ned

23 mars 2018

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Charlotte Larsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00