Kultur och fritidsnämnden

Anslag

Beslutande organ

Kultur och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Datum då anslaget sätts upp

5 september 2018

Datum då anslaget tas ned

Det finns inget avpubliceringsdatum

Förvaringsplats för handlingarna

Kultur och fritidsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Josefin Florell

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00