Valberedningen

Protokoll 2018-11-19

Paragraf

Anslag

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

19 november 2018

Datum då anslaget sätts upp

26 november 2018

Datum då anslaget tas ned

18 december 2018

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annika Thorström

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00