Arbetsmarknadsutskottet

Anslag

Beslutande organ

Arbetsmarknadsutskott

Sammanträdesdatum

14 november 2018

Datum då anslaget sätts upp

28 november 2018

Datum då anslaget tas ned

20 december 2018

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Anna Erlandsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00