Samhällsbyggnadsnämnden

Paragraf

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

22 november 2018

Datum då anslaget sätts upp

28 november 2018

Datum då anslaget tas ned

20 december 2018

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00