Socialnämnden

Anslag

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

21 november 2018

Datum då anslaget sätts upp

29 november 2018

Datum då anslaget tas ned

21 december 2018

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Charlotte Larsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00