Valnämnden

Anslag

Beslutande organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

5 december 2018

Datum då anslaget sätts upp

5 december 2018

Datum då anslaget tas ned

28 december 2018

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annica Åberg

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00