Socialnämnden

Anslag

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

20 december 2018

Datum då anslaget sätts upp

28 december 2018

Datum då anslaget tas ned

21 januari 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Anna-Lena Lundin

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00