Samhällsbyggnadsnämnden


Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

24 januari 2019

Datum då anslaget sätts upp

29 januari 2019

Datum då anslaget tas ned

20 februari 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Ola Löfgren

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00