Kommunens revisorer

Anslag

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

20 februari 2019

Datum då anslaget sätts upp

8 mars 2019

Datum då anslaget tas ned

1 april 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annika Thorström

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00