Socialnämndens arbetsutskott


Anslag

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

3 april 2019

Datum då anslaget sätts upp

9 april 2019

Datum då anslaget tas ned

1 maj 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Charlotte Larsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00