Kultur och fritidsnämnden


Anslag

Beslutande organ

Kultur och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

10 april 2019

Datum då anslaget sätts upp

15 april 2019

Datum då anslaget tas ned

6 maj 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Kultur och fritidsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Josefin Florell

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00