Samhällsbyggnadsnämnden


Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

25 april 2019

Datum då anslaget sätts upp

30 april 2019

Datum då anslaget tas ned

22 maj 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Ola Löfgren

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00