Kommunfullmäktige

Anslag

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

8 maj 2019

Datum då anslaget sätts upp

13 maj 2019

Datum då anslaget tas ned

4 juni 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00