Socialnämndens arbetsutskott

Anslag

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

3 juli 2019

Datum då anslaget sätts upp

9 juli 2019

Datum då anslaget tas ned

31 juli 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Anna-Lena Lundin

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00