Socialnämnden

Anslag

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

18 september 2019

Datum då anslaget sätts upp

26 september 2019

Datum då anslaget tas ned

18 oktober 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Charlotte Larsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00