Socialnämndens arbetsutskott

§ 37 omedelbar justering

Anslag

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2 oktober 2019

Datum då anslaget sätts upp

3 oktober 2019

Datum då anslaget tas ned

25 oktober 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Charlotte Larsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00