Samhällsplaneringsutskottet

Anslag

Beslutande organ

Samhällsplaneringsutskottet

Sammanträdesdatum

5 november 2019

Datum då anslaget sätts upp

7 november 2019

Datum då anslaget tas ned

29 november 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00