Socialnämnden

2019-11-20

§ 191, I § 317 omedelbar justering

Anslag

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

20 november 2019

Datum då anslaget sätts upp

20 november 2019

Datum då anslaget tas ned

12 december 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Charlotte Larsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00