Arbetsmarknads-och integrationsutskottet

Anslag

Beslutande organ

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Sammanträdesdatum

13 november 2019

Datum då anslaget sätts upp

21 november 2019

Datum då anslaget tas ned

13 december 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Markus Hurtig

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00