Samhällsbyggnadsnämnden

Paragraf

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

14 november 2019

Datum då anslaget sätts upp

21 november 2019

Datum då anslaget tas ned

13 december 2019

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Ola Löfgren

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00