Samordningsförbundet Väst

Anslag

Beslutande organ

Samordningsförbundet Väst

Sammanträdesdatum

25 november 2019

Datum då anslaget sätts upp

4 december 2019

Datum då anslaget tas ned

Det finns inget avpubliceringsdatum

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annika Thorström

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00