Socialnämndens arbetsutskott

Anslag

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

5 februari 2020

Datum då anslaget sätts upp

11 februari 2020

Datum då anslaget tas ned

4 mars 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Charlotte Larsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00