Samhällsbyggnadsnämnden

Omedebart justerade paragrafer 141, 148, 150

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

17 mars 2020

Datum då anslaget sätts upp

17 mars 2020

Datum då anslaget tas ned

8 april 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00