Arbetsmarknads-och integrationsutskottet

Anslag

Beslutande organ

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Sammanträdesdatum

11 mars 2020

Datum då anslaget sätts upp

18 mars 2020

Datum då anslaget tas ned

9 april 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Markus Hurtig

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00