Samhällsbyggnadsnämnden

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

17 mars 2020

Datum då anslaget sätts upp

25 mars 2020

Datum då anslaget tas ned

16 april 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Ola Löfgren

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00