Samordningsförbundet väst

Anslag

Beslutande organ

Samordningsförbundet Väst

Sammanträdesdatum

20 mars 2020

Datum då anslaget sätts upp

26 mars 2020

Datum då anslaget tas ned

17 april 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annika Thorström

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00