Kommunfullmäktige

Anslag

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

13 maj 2020

Datum då anslaget sätts upp

18 maj 2020

Datum då anslaget tas ned

9 juni 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00