Samhällsbyggnadsnämnden

Omedelbart justerade paragrafer 222, 252, 254, 266

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

20 maj 2020

Datum då anslaget sätts upp

20 maj 2020

Datum då anslaget tas ned

11 juni 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Pernilla Gustafsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00