Ungdomsfullmäktige

Anslag

Beslutande organ

Ungdomsfullmäktige

Sammanträdesdatum

28 maj 2020

Datum då anslaget sätts upp

12 juni 2020

Datum då anslaget tas ned

Det finns inget avpubliceringsdatum

Förvaringsplats för handlingarna

Kultur och fritidsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Josefin Florell

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00